Tábor pro děti 7 – 15 let zaměřený na pobyt a aktivity v přírodě. O kolektiv maximálně 12ti dětí se bude v zázemí Obecního úřadu starat tým zkušených pedagogů a asistentů. Tábor je vhodný také pro děti s poruchami autistického spektra a dalšími neurovývojovými odlištnostmi a jejich sourozence. Program bude přizpůsoben schopnostem táborníků, podle možností bude … Číst dál