Indiánský příměstský tábor Polevsko


Detaily události


Tábor pro děti 7 – 15 let zaměřený na pobyt a aktivity v přírodě.

O kolektiv maximálně 12ti dětí se bude v zázemí Obecního úřadu starat tým zkušených pedagogů a asistentů.

Tábor je vhodný také pro děti s poruchami autistického spektra a dalšími neurovývojovými odlištnostmi a jejich sourozence. Program bude přizpůsoben schopnostem táborníků, podle možností bude zahrnovat především venkovní aktivity. Na úhradu dopravy, vstupného, nápojů, občerstvení a dalších výdajů přispívají rodiče částkou 400,– Kč.

Tábor je plně obsazen.

Indiánský tábor srpen 2022