O nás


Spolek LÍP A SPOLU vznikl v lednu 2019. Na začátku byli jeho členy hlavně rodiče a prarodiče dětí s autismem, kteří sami z vlastní zkušenosti cítili, že je potřeba dalším rodinám pomáhat a sdílet důležité zkušenosti: Kam se obrátit o pomoc, co dělat s vlastním „jiným“ dítětem, jak si odpočinout, jak předcházet rozpadu rodiny.

Zásadním posláním spolku bylo předávat dobré zkušenosti a motivovat rodiny i školy, že to jde! Dále preventivně pomáhat rodinám s postiženým dítětem, ukazovat možnosti inkluze pedagogům, propojovat rodinu a školu.

V následujících dvou letech se spolku rodičů podařilo otevřít Centrum pro poradenství v České Lípě a rozšířit své řady o odborníky v oblasti speciálního vzdělávání a sociální práce.

Pro děti s poruchami autistického spektra jsme postupně přidávali jednotlivé služby, jako příměstské i pobytové tábory, ale také odlehčovací služby pro rodiče a všechny blízké pečovatele, další poradenství, svépomocné skupiny, hlídání dětí a homesharing – sdílenou rodinnou péči.

Vším, co děláme, chceme přispět k tomu, aby se lidem s  autismem a jejich blízkým dostalo pochopení, respektu, zájmu a podpory tak, jak je potřebují. Chceme, aby svůj život mohli naplno prožívat a užívat si ho jako všichni lidé.

Radka Ondrušková se stará o vzdělávací aktivity v Centru LÍP A SPOLU, koordinuje projekty SPOLU NEJSME AUT a HOMESHARING.

Jana Zejdová má na starosti vše kolem dětských táborů a právní poradnu.

Petra Schindlerová poradí ve všem kolem vzdělávání dětí s PAS, je vedoucí na táborech a členkou homesharingového týmu.

Jana Glaserová pracuje v homesharingovém týmu jako adaptační průvodce a specialista na práci s rodinami.

Soňa Štrbáňová se v Centru LÍP A SPOLU setkává s rodiči i dětmi a koordinuje dobrovolnickou činnost.

Iva Zoubková spravuje půjčovnu knih


Kontakty na všechny členky týmu LÍP A SPOLU najdete na stránce Kontakty.