O nás

Vším, co děláme, chceme přispět k tomu, aby se lidem s  autismem a jejich blízkým dostalo pochopení, respektu, zájmu a podpory tak, jak je potřebují.
Chceme, aby svůj život mohli naplno prožívat a užívat si ho jako všichni lidé.

Vize spolku

Být jiný je normální.
Vytváříme klidné, bezpečné a lidské prostředí pro vzdělávání a osobní rozvoj lidí s poruchami autistického spektra, jejich příbuzných a přátel.

Čas pro sebe potřebuje každý.
Vytváříme prostor k odlehčení rodičům a rodinám s dítětem s poruchou autistického spektra.

Spolu to zvládáme lépe.
Sdílíme. Někdy pomůže jen slyšet, že v tom nejsme sami, někdy jsou předány velmi důležité tipy, postupy a zkušenosti. Svépomocné skupiny rodičů, tvořivé workshopy pro rodiče s dětmi, odpočinkové víkendy pro rodiny vytváří místní komunitu sdílení.

Respekt k jinakosti a inkluze dětí a lidí s hendikepem.
Propojujeme svět pedagogů a škol s rodinami se znevýhodněnými dětmi, inspirujeme a motivujeme příklady dobré praxe, školíme pedagogy v oblasti poruch autistického spektra.

Spolupráce napříč místní komunitou.
Pracujeme především v regionech Českolipsko, Šluknovsko, Liberecko. Hájíme zájmy rodin se členy s PAS, účastníme se pracovních skupin inkluzivního vzdělávání Libereckého kraje, regionu Českolipsko, spolupracujeme s městy i veřejnou správou.

Mise

DÍTĚ

 • Zprostředkováváme znevýhodněným dětem zážitky, k nimž se bohužel zatím nesnadno dostávají.
 • Vytváříme klidné ohleduplné a bezpečné prostředí pro vzdělávání a rozvoj dítěte.
 • Rozvíjíme děti bez ohledu na jejich hendikep.
 • Nikoho do ničeho nenutíme, respektujeme tempo jednotlivce.
 • Poskytujeme asistenci všem, kteří ji potřebují.

RODIČ

 • Jsme původně rodičovská skupina, chápeme, jak je náročné vychovávat dítě s hendikepem, chceme tyto zkušenosti dalším rodičům předat.
 • Umožníme rodičům a všem pečovatelům, aby si odpočinuli a věděli, že jejich dítě je v bezpečném a svobodném prostředí.
 • Radíme rodičům, jak sladit pracovní život s hendikepem jejich dítěte.
 • Vzděláváme rodiče pomocí odborníků a specializovaných kurzů.
 • Učíme rodinu včetně sourozenců hendikepovaného dítěte relaxovat a rozvíjet se spolu na rodinných pobytech.
 • Poskytujeme službu sdíleného domova homesharing.

UČITEL

 • Pomáháme bořit bariéry strachu z jinakosti ve školách. Chceme, aby vzdělávání bylo pro všechny a děti se mohly učit od sebe navzájem své odlišnosti, uměly spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
 • Školíme pedagogy i asistenty.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • Jsme neziskovým partnerem města Česká Lípa i Libereckého kraje, který pomáhá řešit problémy našich klientů. Účastníme se poradních skupin a kulatých stolů, hájíme zájmy lidí s poruchou autistického spektra.

Hodnoty

 • Respektování přirozené důstojnosti
 • Nediskriminace jednotlivce ani členů jeho rodiny
 • Respektování odlišností a přijetí osob se zdravotním postižením jako součásti lidské rozmanitosti a lidskosti
 • Rovnost příležitostí
 • Radost ze života
 • Otevřenost
 • Hravost
 • Spolupráce
 • Sdílení
 • Vzájemná pomoc a vzájemný rozvoj
 • Autonomie jednotlivce
 • Inkluze

Z historie

Spolek LÍP A SPOLU vznikl v lednu 2019. Na začátku byli jeho členy hlavně rodiče a prarodiče dětí s autismem, kteří sami z vlastní zkušenosti cítili, že je potřeba dalším rodinám pomáhat a sdílet důležité zkušenosti: Kam se obrátit o pomoc, co dělat s vlastním „jiným“ dítětem, jak si odpočinout, jak předcházet rozpadu rodiny.

V následujících dvou letech se spolku rodičů podařilo otevřít Centrum pro poradenství v České Lípě a rozšířit své řady o odborníky v oblasti speciálního vzdělávání a sociální práce.

Pro děti s poruchami autistického spektra jsme postupně přidávali jednotlivé služby, jako příměstské i pobytové tábory, ale také odlehčovací služby pro rodiče a všechny blízké pečovatele, další poradenství, svépomocné skupiny, hlídání dětí a homesharing – sdílenou rodinnou péči.

Zásadním posláním spolku bylo a je předávat dobré zkušenosti a motivovat rodiny i školy, že to jde! Dále preventivně pomáhat rodinám s postiženým dítětem, ukazovat možnosti inkluze pedagogům, propojovat rodinu a školu.

Náš tým

Radka Ondrušková se stará o provoz a vzdělávací aktivity v Centru LÍP A SPOLU, koordinuje projekty POMÁHEJME LÉPE a HOMESHARING.

Jana Zejdová má na starosti vše kolem dětských táborů a právní poradnu.

Petra Schindlerová poradí ve všem kolem vzdělávání dětí s PAS, je vedoucí na táborech a členkou homesharingového týmu jako odborník na práci s dětmi a jejich rodinami

Jana Glaserová pracuje v homesharingovém týmu jako adaptační průvodce a specialista na práci s rodinami.

Soňa Štrbáňová se v Centru LÍP A SPOLU setkává s rodiči i dětmi a koordinuje dobrovolnickou činnost, má na starosti knihovnu

Míla Misauer administruje webové stránky a Facebookový profil


Kontakty na všechny členky týmu LÍP A SPOLU najdete na stránce Kontakty.