Poradenství a vzdělávání

Poradenství

V Centrum LÍP A SPOLU nabízíme

  • individuální setkávání v přátelském prostředí, hledání možností ke zvládnutí náročných situací a řešení vašich potíží
  • poradenství v záležitostech vzdělávání, sociálních věcí, zdravotní péče
  • právní poradnu (občanské právo, dluhová poradna, řešení svéprávnosti)
  • kontakty na odborníky (školská poradenská zařízení, raná péče, logoped, psychiatr, psycholog, neurolog, zubař) a další organizace věnující se autismu (odlehčovací služby, vzdělávání, nadace)
  • pomoc s podáním různých žádostí, dotazů, odvolání, stížností, vyplňováním formulářů

Pro individuální schůzku v Centru LÍP A SPOLU kontaktujte:

Radku Ondruškovou, 733 706 309, radka.ondruskova@lipaspolu.cz
Soňu Štrbáňovou, 777 037 474, sona.strbanova@lipaspolu.cz

Vzdělávání

Přinášet informace a zprostředkovat další vzdělávání v oblastech souvisejících s problematikou autismu je jedním z našich hlavních a dlouhodobých záměrů.

Pro rodiče dětí s PAS, další rodinné příslušníky a pečující, pedagogické pracovníky vydělávající děti s PAS i pracovníky v sociálních službách vybíráme zajímavá témata přednášek, seminářů, workshopů a zkušené lektory, nejlépe s vlastní praxí.

Aktuální termíny a témata vzdělávacích akcí najdete v kalendáři akcí.