Hlídání dětí v Centru
LÍP A SPOLU


Maminky, babičky, tatínkové i další pečující, potřebujete si něco neodkladného zařídit? V klidu nakoupit?

Nebo si jen zajít na kávu a vědět, že je Vaše dítě v pohodě, se zkušenou asistentkou, hraje si a poznává nové věci v prostředí Centra LÍP A SPOLU?

Nabízíme službu hlídání dětí pro děti od 3let, dospívající i dospělé s poruchami autistického spektra, mentální retardací i dalšími neurovývojovými, případně jinými hendikepy

Pro děti je připravena herna vybavená hračkami i speciálními pomůckami pro jejich všestranný rozvoj. Asistentka se věnuje vždy jen jednomu dítěti, vyjímkou jsou sourozenci, nebo dobří kamarádi, kteří už prostředí Centra dobře znají a mohou zde být v klidu společně.

Podmínkou je, aby dítě prostředí Centra dobře snášelo a rodič byl připraven přijít pro dítě v případě naléhavé potřeby. Služba hlídání je samozřejmě jen pro dítě bez příznaků akutního onemocnění. V případě potřeby před předáním dítěte podepisuje rodič prohlášení o bezinfekčnosti.

Maximální doba pobytu dítěte v Centru je 1 hodina.

Cena: 50Kč za hodinu

Pro klienty projektu LÍP A SPOLU zdarma v rozsahu maximálně 4 hodiny za měsíc.

Aktuálně je služba poskytována ve středu 14-17 hod., a v pátek 9-12 hod.

Termín (den a čas) je třeba vždy předem dohodnout s asistentkou Centra LÍP A SPOLU:

Soňa Štrbáňová
777 037 474
Sona.strbanova@lipaspolu.cz

Přijďte se k nám podívat se svým dítětem, těšíme se na vás.