Ukončené projekty

SPOLU NEJSME AUT

Základní informace o projektu

Komunitní centrum bylo zřízeno v rámci projektu:

SPOLU NEJSME AUT, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013980, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření centra, které zprostředkovává možnost služby přímého poradenství pro rodiče dětí s PAS, ukázky dobré praxe, možnost dalšího vzdělávání, získávání nových informací, zkušeností a dovedností, které umožní lépe zvládat náročné životní situace rodičům a neformálním pečovatelům. Projektem chceme rodičům a neformálním pečovatelům nabídnout přímé odlehčovací služby, možnost využití specializovaných pomůcek pro zlepšení rozvoje dítěte v našem centru, možnost pohlídat dítě pro relaxaci rodiče, možnost relaxace pro osoby pečující a sdílení zkušeností s dalšími rodiči pečujícími o dítě s poruchou PAS.

Očekávané výsledky projektu

Provozem centra očekáváme zlepšení života dětí i dospělých s autismem a dalšími neuro-vývojovými poruchami a jejich rodin a využití sociálních služeb odlehčujícího charakteru pro neformální pečovatele a osoby ohrožené sociálním vyloučením z oblasti LAG Podralsko, které se starají a pečují o nemocného s poruchami autistického spektra, nebo jsou přímo člověkem s poruchou PAS.

Plánované aktivity projektu 

  • Poradenství pro osoby pečující o blízké s PAS
  • Hlídání postižených osob v centru
  • Vzdělávání rodičů, pečovatelů a dobrovolníků
  • Pravidelné setkávání podpůrné rodičovské skupiny

Realizace projektu

1.11.2019 – 28.2.2022

Příměstské tábory Líp a spolu

Základní informace o projektu

Provoz 4 příměstských táborů ročně byl zřízen v rámci projektu:

Příměstské tábory Líp a spolu, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013979, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace pravidelných příměstských táborů pro děti z oblasti LAG Podralsko, které pomohou zajistit rodičům hlídání, aby nemuseli své dítě nechávat samotné doma nebo si zajišťovat finančně nákladné hlídání dítěte do doby, než se vrátí ze zaměstnání.

Specifickým cílem projektu je vytvořit inkluzivní skupiny příměstských táborů, aby vzájemně docházelo k dobrému pozitivnímu ovlivňování znevýhodněných a neznevýhodněných dětí.

Očekávané výsledky projektu

Provozem příměstských táborů, které budou specializované na inkluzivní skupiny, očekáváme zlepšení rovných příležitostí v ČR, možnosti zlepšení pracovního vyžití rodičů znevýhodněných dětí, které se velmi často v běžném životě potýkají s potřebou flexibilní pracovní doby a zlepšení služeb pro rodiče z oblasti LAG Podralsko a zajištění času pro jejich profesní život.

Plánované aktivity projektu 

  • Provoz 4 příměstských táborů ročně

Tábory jsou určeny pro děti rodičů s trvalým bydlištěm v uzemní působnosti LAG Podralsko.

Realizace projektu

1.2.2020 – 30.9.2022