Dětské tábory


V době školních prázdnin pořádáme příměstské i pobytové tábory určené především pro děti s autismem, dalšími neuro-vývojovými poruchami i jinými hendikepy.

Táborů se mohou zúčastnit i děti bez hendikepů, sourozenci, spolužáci, kamarádi.

O malý kolektiv maximálně 14 ti dětí se na táboře stará tým zkušených pedagogů a asistentů.

Program je vždy přizpůsoben možnostem táborníků a je zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi tábora.

V realizaci táborů spolupracujeme se spolkem VČAS, z.s. , DDM Smetanka v Novém Boru, ZŠPŠMŠ Česká Lípa, Základní školou Dubá, ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko,  obcí Polevsko, DDM Libertin v České Lípě.

Pořádání táborů je umožněno díky finanční podpoře z ESF (Projekt Příměstské tábory Líp a spolu) a dotací měst Česká Lípa a Mimoň.

O vše kolem dětských táborů se stará koordinátor:

JUDr. Jana Zejdová
jana.zejdova@lipaspolu.cz
602 119 202

Tábory pro rok 2022

Indiánský příměstský tábor Obecní úřad Polevsko, tábor pro děti 7 – 15 let, termín konání 8.8. – 12.8.2022. O kolektiv dětí se bude starat tým zkušených pedagogů, tábor bude přizpůsoben schopnostem dětí. Tábor je plně obsazen.

Tábory v roce 2021

Tábory v roce 2020

Tábory v roce 2019

První příměstský tábor pořádaný ve spolupráci s pedagogy a asistenty Speciální školy Jižní v České Lípě.