Dětské tábory


V době školních prázdnin pořádáme příměstské i pobytové tábory určené především pro děti s autismem, dalšími neuro-vývojovými poruchami i jinými hendikepy.

Táborů se mohou zúčastnit i děti bez hendikepů, sourozenci, spolužáci, kamarádi.

O malý kolektiv maximálně 14 ti dětí se na táboře stará tým zkušených pedagogů a asistentů.

Program je vždy přizpůsoben možnostem táborníků a je zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi tábora.

V realizaci táborů spolupracujeme se spolkem VČAS, z.s. , DDM Smetanka v Novém Boru, ZŠPŠMŠ Česká Lípa, Základní školou Dubá, ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko,  obcí Polevsko, DDM Libertin v České Lípě.

Pořádání táborů je umožněno díky finanční podpoře z ESF (Projekt Příměstské tábory Líp a spolu) a dotací měst Česká Lípa a Mimoň.

O vše kolem dětských táborů se stará koordinátor:

JUDr. Jana Zejdová
jana.zejdova@lipaspolu.cz
602 119 202

Tábory pro rok 2023

Příměstský tábor Česká Lípa, Speciální škola Jižní, termín 10.7.-14.7.2023

Letní pobytový tábor – sportovní areál Jablonné v Podještědí, termíny 23.7.-28.7. a 13.8.-18.8.2023

Tábory pro rok 2022

11. – 15. 7.     Příměstský tábor Mimoňové, Ralsko – Kuřivody, Letní příměstský tábor – TATA, Letní příměstský tábor , Česká Lípa, ZŠ Jižní

24.  – 29. 7.  Letní pobytový tábor „ Putování Afrikou“ ,  Jablonné v. P.

01. – 05. 8.   Letní příměstský tábor – TATA

08. – 26. 8.   Indiánský příměstský tábor , Polevsko

22. – 26. 8.   Letní příměstský tábor – TATA

Indiánský příměstský tábor Obecní úřad Polevsko, tábor pro děti 7 – 15 let, termín konání 8.8. – 12.8.2022.

Tábory v roce 2021

Tábory v roce 2020

Tábory v roce 2019

První příměstský tábor pořádaný ve spolupráci s pedagogy a asistenty Speciální školy Jižní v České Lípě.