Program LÍP A SPOLU na říjen 2022

Přijměte pozvání na podzimní akce v Centru LÍP A SPOLU…

Připravili jsme pro vás zajímavý kurz – preterapie.  Je to  metoda práce s lidmi, kteří mají takový typ postižení (autismus, těžké či hluboké mentální postižení, demenci apod.), že s je s nimi obtížné navazovat kontakt, komunikovat a budovat vztah „klasickým“ způsobem. Je založena na principu zrcadlení a napomáhá pacientům navázat kontakt s realitou, se sebou samými i s ostatními.

O preterapii si můžete více přečíst v článku lektorky kurzu, paní Rely Chábové zde.

Výchozím bodem je pozorování klienta – terapeut se zaměřuje na jeho postoj, pohyby, výraz ve tváři, pohyby očí, zvuky, slova. Terapeut tzv. zrcadlí – v podstatě zpětně napodobuje  to, co na klientovi vnímá. Klient prostřednictvím toho může vnímat sám sebe, dostává zpětnou vazbu o svém chování, „vidí se v zrcadle “  a  časem se naučí vnímat nejen sám sebe a své emoce, ale postupně vnímá i své okolí, což mu umožňuje „být s druhými v kontaktu“.

Přihlášky na kurz  zasílejte na : radka.ondruskova@lipaspolu.cz, tel. 733 706 309

pozvánka Úvod do preterapie