Vzdělávání pro pedagogy

Jednou z důležitých aktivit Centra LÍP A SPOLU je nabízet možnosti dalšího vzdělávání pedagogům a asistentům pedagogů, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra.

Na pořádku dubna proběhl velmi zajímavý kurz zaměřený na překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy. Lektorkou kurzu byla paní doktorka Věra Čadilová z Národního ústavu pro autismus a účastníky pedagogové a asistenti pedagoga od mateřských škol až po gymnázium.

Mluvilo se hlavně o specifikách a odlišnostech v chování žáka s autismem a způsobech, jak nejlépe pracovat nejen s ním, ale i s ostatními žáky a jak může pedagog klima ve třídě pozitivně ovlivňovat. Paní doktorka Čadilová uváděla řadu konkrétních příkladů z praxe a účastnící měli možnost probrat s odborníkem vše, co je zajímalo.