Vánoční čas

Blíží se poslední adventní neděle – a čekají nás vánoční svátky. Děti s nedočkavostí očekávají dárky od Ježíška pod stromečkem, dospělí trochu klidu ve svátečních zimních dnech. .  Doba je hektická, plná shonu, ale vánoce jsou o zastavení a radosti, o pohodě. Těšíme se na sníh, setkáváme se s rodinou i přáteli, které jsme dlouho neviděli.  Zkusme tento čas prožít pomaleji, vzpomeňme si i na ty, kteří domov nemají, jsou osamoceni, se svými nemocemi, trápeními a smutky. Věnujme jim dobré slovo, pomoc, stačí třeba i úsměv. Co vypadá jako nedůležité, může pro druhého znamenat mnoho.  Když jsme zdraví, můžeme i v maličkosti pomoci těm, kteří to potřebují. Využijme i malou chvilku k zamyšlení, jaký je náš život, a zda by nemohl být lepší, ne z vnějšku, ale zevnitř nás samotných.

Až budete sedět s blízkými při štědrovečerní večeři či jen tak při svíčkách, radujte se z toho, že jste spolu.

Krásné vánoce.