Příměstský podzimní tábor

Ve dvou podzimních dnech děti strávily společný čas v areálu TATA na Svárově. Podnikly pěší výlet na Rasovu hůrku nedaleko odsud, podílely se na výrobě jablečného moštu. Výtvarný workshop jim představil překrásné barvy podzimu. A v podvečerním chladu se děti zahřály u ohníčku při opékání buřtů.