Příměstský letní tábor ZŠ Jižní, Česká Lípa, Holý vrch, 10.-14.7.2023

Ve dnech 10.- 14. července 2023 jsme pořádali letní příměstský tábor v pavilonu speciální školy Jižní v České Lípě. Během týdne děti pracovaly ve výtvarných dílničkách, zhlédly představení “ O nevysmrkaném nosu“ v podání Tety Perla z Nového Boru a jejích loutek, seznámily se s historií města Česká Lípa při návštěvě Vlastivědného muzea Č. Lípa. V přírodovědném kvízu se dozvěděly zajímavosti o fauně a floře na Holém vrchu. Sportovní soutěže probíhaly ve venkovních prostorách areálu školy, v horkých dnech se děti osvěžily na zahradě ve vodě v bazénku.

Tábor byl financovaný za podpory Města Česká Lípa.