Pobytový tábor „Dobývání tajemného hradu Lemberk“ 23. – 28.7. 2023

V penzionu v Jablonném v Podještědí se táborníci se přivítali  v neděli , rozdělili se do skupin, a první společný seznamovací podvečer proběhl poslechu středověké hudby, někteří z nich se zapojili  i do hraní.

V pondělí šly děti ke studánce Sv. Zdislavy a  hledaly vodu. Cestou si vyprávěly  si o  Svaté Zdislavě a jejím zázračném léčení vodou, doplnily si kvízem znalosti o důležitosti vody v přírodě, vodních živočiších a broucích.

Úterý dopoledne patřilo nejdříve malému divadlu Tety Perly a pak hned loupežnické výpravě na zámek Falkenburk a hledání pokladu. Z historického vyprávění se dozvěděly o důležitosti cestě do Žitavy,  a o loupežnících v té době. Večer děti skákaly  na trampolíně blízko tábora.

Ve středu podnikly turistický pochod na ranč Malevil přes vojenský hřbitov Lada až do Malevilské ZOO, zpět  se vrátily autobusem. Cestou plnily úkoly, otázky orientace v krajině, zdolávaly překážky. Odměnou za jejich náročné putování  byl nanuk a hranolky,

Ve čtvrtek navštívily historické centrum v Jablonném  v Podještědí s morovým sloupem a dominantou města – Bazilikou Svatého Vavřince a Zdislavy,  vyšli na věž, v galerii  si sami vytvořili erby. Kousek od centra města navštívily  lovecký zámeček, kde kdysi přespal Napoleon s maršálem, když jel do bitvy tří císařů. Ochutnaly zmrzlinu, skákaly na trampolíně. Poslední večer byl s promítáním filmu a pizzou.

V pátek se rozloučily s Jablonným vyprávěním o královském městě , o rytíři Havlovi, vyráběly štíty a erby, střílely z luku, a vystoupaly na věž hradu Lemberka.

Tábor byl financován za podpory fondu EHP a Norska.