Minikonference LÍP A SPOLU – jedeme dál

Duben přinesl příležitost uskutečnit již třetí Minikonferenci, tentokrát nazvanou LÍP A SPOLU – jedeme dál ! Celou akci jsme mohli uspořádat díky vstřícnému přístupu managementu Villy Hrdlička v jejích secesních prostorách. Paní  ing.  Radka Ondrušková jako předsedkyně spolku zahájila  odpolední setkání, seznámila hosty se čtyřletou činností spolku , představila důležitý projekt Homesharing – formu sdílené péče. Přivítala velmi zajímavé hosty – psycholožku paní Veru Nemesh s přednáškou o Aspergerově syndromu, a pana Michala Roškaňuka  ze spolku Adventor, který ochotně zodpovídal dotazy hostů a zprostředkoval jim pohled do světa autistů. Mezi přednáškami si mohlo více než 50 účastníků  poslechnout koncert pana Jakuba Řehořka , prohlédnout a zapůjčit knihy z našeho rozsáhlého knižního fondu a ochutnat občerstvení z vegetariánské jídelny Šambhala.

Celou akci jsme mohli uspořádat díky finančním prostředkům z projektu Pomáhejme lépe /fondy EHP a Norsko/, projektu Homesharing /nadační fond Abakus/ a projektu Podpora komunitního života na území působnosti LAG Podralsko z.s. /ESF/.

Všem, kteří se podíleli na přípravě konference, přednášejícím a  hostům , kteří vytvořili společně příjemnou atmosféru , děkujeme.