Kurz Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

Mgr. Martin Semrád, psycholog

20.11.2021, 10-17 hodin
Centrum LÍP A SPOLU, Moskevská 82, Česká Lípa

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem. Kurz je osmihodinový,není akreditován, účastníci obdrží potvrzení o absolvování.

Program kurzu:

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
 • Symptomy
 • Triáda
 • Spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
 • Fáze před zahájením spolupráce
 • Vyhodnocení dostupných zdrojů
 • Snižování rizik
 • Využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán)
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké
 • Prostor na závěrečnou diskusi.

Cena kurzu:

950Kč/os.

Přihlášení:

Radka Ondrušková, 733 706 09, radka.ondruskova@lipaspolu.cz

Kurz je určen pro 12 účastníků, je třeba se přihlásit včas!