Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy


Detaily události


Kurz akreditovaný MŠMT určený především pedagogům a asistentům pedagoga v MŠ a ZŠ pořádáme ve spolupráci s MAS LAG Podralsko. Cílem kurzu je poskytnout informace o potížích žáka s PAS se začleněním do třídního kolektivu, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků. Kurz je doplněn o konkrétní kazuistiky a skupinové řešení účastníky.

PeaDr. Věra Čadilová, NAUTIS z.ú. Praha