Patologická vyhýbavost požadavkům


Detaily události


Mgr. Julius Bittmann

Patologická vyhýbavost vůči pokynům a nárokům (tzv. PDA) je diagnóza, s níž se v rámci speciálně pedagogické i terapeutické oblasti setkáváme stále častěji. Představuje přitom asi nejobtížnější výzvu, s níž se můžeme ve školním i domácím prostředí setkat. Přednáška bude proto zaměřena jak na bližší seznámení s diagnózou a vymezení jejích kritérií, tak praktická doporučení, a to jak pro pedagogický personál, tak rodiče.

Na setkání je třeba předem se přihlásit paní Radce Ondruškové, tel. 733 706 309, e-mail: radkaondruskova@lipaspolu.cz. Budeme rádi, když si na akce vezmete s sebou přezůvky. Těšíme se na společná setkání.