Jak rozumět a jak pracovat s doporučením školského poradenského zařízení


Detaily události


Seminář vhodný pro pedagogy pracující s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je zaměřen na práci s formulářem „Doporučení“ vystavený školským poradenským zařízením (ŠPZ). Seznámení se základní terminologií, podrobný výklad k jednotlivým uváděným podpůrným opatřením, pravidla spolupráce školy a ŠPZ.

Přednášející : Mgr. Petra Schindlerová, speciální pedagog

Vstupné dobrovolné, přihlášení radka.ondruskova@lipaspolu.cz, tel. 733 706 309