Biofeedback a výukový program DynEd


Detaily události


 

Metodu biofeedbacku (biologické zpětné vazby) jako podporu dětí a žáků s PAS představí speciální pedagog, Mgr. Zuzana Wildová. Předvede ukázku terapie a vysvětlí, s čím a jak může pomoci.

Ing. Luboš Hosnedl nabídne výukový program DynEd zaměřený primárně na výuku anglického jazyka a vhodný i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mgr. Zuzana Wildová, Ing. Luboš Hosnedl. (www.biofeedback.cz)(www.dyned.cz)

Biofeedback
Mgr. Zuzana Wildová
Metoda biofeedback (biologické zpětné vazby) slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a mysli. Provádí se pomocí přístroje, který měří mozkovou činnost a dává uživateli vizuální, případně i sluchový záznam o změnách v mozkové činnosti. Uživatel se vlastní vůlí snaží ovlivnit mozkovou činnost určitým směrem – nejčastěji k uvolnění (relaxaci) nebo koncentraci. Tímto opakovaným ,,tréninkem“ si mozek automaticky zapamatovává správný postup (uvolnění, koncentrace) a tím zlepšuje svojí výkonnost a schopnost těchto stavů v budoucnu dosahovat. Kromě nácviku uvolnění a koncentrace existuje mnoho dalších možností využití této metody, včetně podpory dětí s PAS.
Předvedeme si ukázku průběhu terapie a následně budete jako rodič, nebo učitel moci lépe odhadnout, zda je tato metoda vhodná přímo pro konkrétního žáka.
Výukový program DynEd
Ing. Luboš Hosnedl  
Výukový program DynEd je určen primárně pro výuku anglického jazyka a je vhodný i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pomáhá studentům rozvíjet jazykové dovednosti v angličtině, a to zejména ústní dovednosti, aby byli úspěšní v pracovním i soukromém životě. Systém DynEd představuje blended learning (kombinovanou výuku), spojující nejlepší prvky tradiční jazykové výuky a nejnovější multimediální technologie. Studenti profitují z účinného propojení intenzivního individuálního online či offline jazykového tréninku a podpory učitelem. 

_Biofeedback, DynEd 18.5. 2022