Autismus – svět jinýma očima


Detaily události


Zveme všechny zájemce na besedu s Michalem Roškaňukem: Autismus – svět jinýma očima.

Kdy: 7. prosince,  12:30
Kde: Technická univerzita Liberec, Komenského 314/2, budova P, přízemí, učebna P 103

Michal má Aspergerův syndrom a zároveň bohaté zkušenosti s lidmi s neurovývojovými odlišnostmi. Má skvělé komunikační schopnosti a díky svému specifickému vnímání vidí i to, co neautistům zůstává skryto.