Beseda MOUDROST TRAUMATU

Zveme vás na srpnovou besedu s promítáním filmu : Moudrost traumatu od Dr. Gabora Maté.  Dr. Maté – lékař, spisovatel a psychoterapeut se specializuje na studium závislostní terapie a léčbu závislých, je známý svými tezemi o poruchách pozornosti s hyperaktivitou,  a vztahu mezi stresem, závislostí,  imunitním systémem, chronickými nemocemi a psychickými traumaty.

Přednášející :

MUDr. Alžběta Buriánová

Mgr. Markéta Černoušková

  • Uvědomujeme si, že trauma je všude mezi námi
  • Učíme se všímat si symptomů traumatu u sebe samotných a vnímat je
  • Uznáváme, že kdykoli máme emocionální reakci, spouští se stará rána
  • Chápeme otisk traumatu v našem chování a jeho dopad na naše vztahy
  • Uznáváme bolest ostatních a chápeme, jak tato bolest může řídit jejich chování
  • Za chováním a traumatem vidíme skutečného člověka
  • Podporujeme vztahy a soucit jako základ bezpečí
  • Víme, že pocit bezpečí je začátkem léčení
  • Chápeme, že všechna traumata jsou transgenerační